Een camper bouwen

Als je een camper wilt bouwen, waarm moet je dan zoal rekening mee houden?
Gas, water, licht, afvoer, beveiliging...... HELP!

Een camper bouwen.

Elektrisch installatie

Voor de elektrische installatie van de camper wordt gebruik gemaakt een aantal basis componenten voor het aansluiten van de de complete elektrische installatie alsmede het watermanagement.
De centrale eenheid bevat de zekeringen voor het aansluiten van de diverse toestellen alsmede de schakelingen voor het in- en uitschakelen van de gehele installatie. Ook wordt met de centrale eenheid de koppeling geregeld tussen de auto accu en de huishoud accu. Indien de camper op de kantstroom wordt aangesloten, worden hierdoor beide accu's onderhouden, zowel geladen als deels onladen. Dit laatste is met name belangrijk in de winterperiode als de camper weinig tot niet gebruikt wordt.
Binnen het watermanagement wordt het niveau van schoonwaterpeil als een signalering van een volle vuilwatertank gesignaleerd.

Hou tijdens het ontwerp al rekening met aansluitpunten van USB, 12V contactdozen en 230V contactdozen. Denk er ook aan dat u soms offgrid wilt staan en geen gebruik kunt maken van de 230V contactdozen. Tellefoons, tablets etc kunnen gemakkelijk via een USB contactdoos geladen worden.

Inbouwen dakluik

Indien geen gebruik gemaakt wordt van een hefdak worden meestal 1 of meerdere dakluiken ingebouw. Dit zijn meestal een van de eerste werkzaamheden aan de camper. Nadat de inrichting is bepaald, kan bepaald worden waar de dakluiken geplaatst dienen te worden. De werkzaamheden voor een groot of klein dakluik zijn gelijkwaardig aan elkaar. Waar sterk rekening gehouden moet worden is de inbouwmaat van het dakluik. Deze is een stuk(je) kleiner dan de buitenmaten van het dakluik. Voor aanvang dient eerst de bijgevoegde brochure gelezen te worden zodat duidelijk is welke inbouwvolgorde maar ook welke minimale en maximale dikte moet zijn van het gehele plafondpakket, dus de buitenzijde van de camper, de istolatie en de binnenzijde (afwerkzijde) van de camper. Tijdens het bepalen van de positie van het dakluik is het erg verstandig rekening te houden met de constructieve balken aan de binnenzijde van de camper.

Uitmeten van het dakluitk, hierbij wordt het "zaaggat" bepaald. Een handige hulp hierbij is om tape te gebruiken en deze aan de buitenzijde van het gat te plakken. Dit maakt zichtbaar waar het gat gezagen moet worden en voorkomt beschadiging van de lak tijdens het zagen.

Gasinstallatie

Op de gas installatie zijn vaak meerder toestellen aangesloten. Deze toestellen kunnen o.a. zijn:
- De koelkast
- Het fornuis
- De verwarming
- De boiler

Afhankelijk van het aantal toestellen zal het aantal gasafsluiters gekozen moeten worden om elk toestel separaat van elkaar af te kunnen sluiten. Voordat bij een ombouw van een camper begonnen wordt is het verstandig een plan te maken van de aan te sluiten toestellen maar ook van de gasleidingen. Indien deze in een vroeg stadium van de bouw aangebracht worden, kunnen deze vaak achter kasten of wanden weggewerkt worden.

Gaskranen

Nevenstaand zijn voorbeelden van afsluiters, hierbij zijn 2-voudige, 3-voudige en 4-voudige afsluiters afgebeeld. De aansluitingen aan de onderzijde van de afsluiters zijn verbonden met de kranen. De afsluiters aan het einde en het begin zijn afsluiters voor het aansluiten van de gasfles of het doorlussen van meerdere series van afsluiters.

Gasledingen in de camper moeten altijd van harde materialen zijn. Hiervoor wordt meestal een koper of aluminium leiding gebruikt. Vanaf de gasfles tot aan de gaskranen, indien deze kort bij elkaar gemonteerd zijn, mag een gasslang toegepast worden.

Gasbun (gasflesruimte)

Gasflessen worden met spanbanden vastgezet in de gasbun en mogen elkaar onderling niet raken. In de bodem van de gasbun zit een opening van minimaal 100 cm2, die in verbinding staat met de buitenlucht. Ontsnappend gas is zwaarder dan lucht en zakt altijd naar beneden en stroomt via deze opening naar buiten. Het gas mag niet naar de woonruimte kunnen stromen.

De gasbun is geen bergkast

Gebruik de gasbun niet als bergplaats voor haspels, reinigingsmiddelen, stophout, gereedschap, etc. Dit om vonkvorming door metaal op metaal te voorkomen. Bovendien moet de kraan gemakkelijk bereikbaar zijn om in geval van een noodsituatie snel dicht te kunnen draaien.

Schoon en vuil waterinstallatie

In een camper is het verplicht om een schoon- en vuilwatertank te hebben.

Schoonwatertank

Schoonwater wordt gebruikt voor het toilet en de wasbak(ken). Hiervoor dient voorzien te worden in een schoonwatertank. Deze tank is in vele formaten te verkrijgen. De formaten in inhoud en formaten in afmetingen. Afhankelijk de beschikbare ruimte dient de grootte van de schoonwatertank bepaald te worden. Een schoonwatertank wordt gekocht zonder aansluitingen voor het gebruik. Voordat een schoonwatertank ingebouwd wordt dienen de volgende aansluitpunten aangebracht te worden met de bijbehorende diameters:
- Aansluiting voor het vullen van de tank (50mm)
- Aansluiting voor het ontluchten en beluchten (10mm)
- Aansluiting voor de waterpomp (10mm)
- Aansluiting voor de watermeter (afhankelijk van merk en type watermeter)
- Aansluiting voor het aftappen van water (10mm)
De keuze van de grootte van de watertank wordt meestal gemaakt in combinatie met de beschikbare ruimte echter er dient ook rekening gehouden te worden met de benodigde hoeveelheid gebruikswater. Het water mag gemiddeld niet ouder worden dan 3 dagen. Hierna moet het ververst worden.
Voordat men de definitieve positie bepaald waar de watertank gaat komen, dient gekeken te worden of het vulpunt aan de buitenzijde van de camper geplaatst kan worden inclusief de vul- en onluchtingsslang.

Vuilwatertank

Vuilwater of zoals sommige zeggen afvalwater dient bij een camper opgevangen te worden en dient op de speciaal hiervoor aangewezen plekken geloosd te worden. Het opvangen van het vuile water gebeurt in een aparte tank welke onder de camper is aangebracht. Net zoals de schoonwatertank geldt dat voor de vuilwatertank in vele maten te verkrijgen is en dat deze gekocht wordt zonder aansluitingen. De maatvoering van de vuilwatertank is afhankelijk van de ruimte welke beschikbaar is onder de auto. Bij het bepalen van het volume van de vuilwatertank dient goed gekeken te worden naar de hoogte van de tank zodat deze niet bij een bult over de grond gaat.

Voordat een vuilwatertank ingebouwd wordt dienen de volgende aansluitpunten aangebracht te worden met de bijbehorende diameters:
- Aansluiting voor het het afvalwater van de keuken (20mm)
- Aansluiting voor het ontluchten en beluchten en tevens overstroom indien de tank (te) vol is (10mm)
- Aansluiting voor het lozen van het vuile water (3 inch)
- Aansluiting voor de signalering volle tank (afhankelijk van merk en type signalering
De keuze van de grootte van de watertank wordt meestal gemaakt in combinatie met de beschikbare ruimte echter er dient ook rekening gehouden te worden met de benodigde hoeveelheid gebruikswater.

Montage van de tank onder de camper kan middels een speciaal hiervoor bestemde bevestigingsset. Deze set is een onderdelenzaak te koop en is vaak geschikt voor een tank tot 200 liter (afhankelijk van merk en type) Deze set is voorzien van alle benodigde bouten, moeren, klemmen en band.


Meer informatie

Indien u meer informatie wilt over het (laten) bouwen van een buscamper, neem dan gerust contact met ons op.
Contact via mail:

info@heran.info
Waar kunt u ons vinden:

Heran Camperbouw
Hermelijn 13
5455 HC Wilbertoord
Telefonisch contact:

● 06-2205 0374